CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Příběh vánoční ozdoby (1. - 30. 12. 2023)

19.11.2023 Program s tvořivou dílnou více...

Festival IQ Play (17. až 19. 11. 2023)

19.11.2023 Putovní festival her a hraček více...

MIKULÁŠ V MUZEU (5. 12. 2023)

15.11.2023 Připravte dětem překvapení více...

S myslivcem ke krmelci (1. 10. 2023 – 31. 3. 2024)

19.9.2023 Komentovaná vycházka pro veřejnost i MŠ a ZŠ více...

Archeologie na Žďársku (21. 10. 2023)

Tematické odpoledne k Mezinárodnímu dni archeologie

V sobotu 21. října 2023 u příležitosti Mezinárodního dne archeologie uspořádalo naše Regionální muzeum tematické odpoledne, na které přizvalo kolegy z archeologické společnosti Archaia Brno, z Hornického cechhausu Štěpánov a ze společnosti Staré hrnce, která se zabývá také experimentální archeologií. Program probíhal v Moučkově domě a na přilehlém dvorku a na své si přišli všechny generace laické i odborné veřejnosti. Vrcholem programu byla přednáška Mgr. Jakuba Těsnohlídka na téma Archeologie na Žďársku, po které následovala volná diskuse nad nálezy a dotazy účastníků. Naši hosté si s sebou přivezli také ukázky historické keramiky, hornin i hornických kahanů, nad kterými se dlouho a intenzivně rozprávělo. Zvláštní program byl určen pro děti. Ty si zahrály na horníky, vytvářely vitráže i figurky z hlíny, při zdobení perníčků se inspirovaly vzory z historické keramiky a nakonec přímo na archeologickém nalezišti s lopatkou a štětečkem v ruce osobně objevovaly lidské kosterní pozůstatky, prsteny, mince i úlomky keramiky.