CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

PRÁZDNINY V MUZEU (červenec a srpen 2024)

19.6.2024 Prázdninové workshopy více...

TVRZ VYPRÁVÍ (1. 5. – 25. 8. 2024)

20.5.2024 Výstava k 90. výročí založení našeho muzea více...

VĚŽ OTEVŘENA! (1. 6. – 30. 9. 2024)

19.5.2024 Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou více...

MOUČKŮV DŮM JE PŘIPRAVEN NA SEZÓNU 2024!

18.5.2024 Stálá expozice města Žďáru nad Sázavou připravena! více...

Pokyny k nabídce předmětů do muzea

9.8.2023 Jak postupovat při předání nových akvizicí muzeu? více...

DEN ŽĎÁRU (10. 6. 2023)

Regionální muzeum jako součást Dne Žďáru

Dne 10. 6. proběhl již tradiční Den Žďáru, do kterého se zapojily neziskové organizace, spolky, hudební uskupení a další. Jednotící ideou celé akce bylo téma objevování, navazující na výstavu Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi v Regionálním muzeu. U jednotlivých zastavení na Farských humnech a v okolí pak byly připomenuty také zajímavé, často pozapomenuté, žďárské osobnosti, které něco vybádaly, objevily, prožily. Podklady připravili pracovníci Regionálního muzea Mgr. Stanislav Mikule a PhDr. Pavel Elbl. Do akce se zapojilo také naše Regionální muzeum a jeho hosté z Českého egyptologického ústavu (FF UK), antropologové Hrdličkova muzea člověka (PřF UK) a další dobrovolní spolupracovníci muzea, kteří obsadili několik zajímavých, poučných i zábavných stanovišť. V okolí tvrze a kostela sv. Prokopa si tak malí i velcí návštěvníci mohli nejen mnohé vyslechnout a prohlédnout, ale také ledacos osobně vyzkoušet.

Zájemci se tak na muzejních stanovištích mohli nechat nalíčit, obléct nebo si vytvořit šperk ve stylu starověkého Egypta, na chvíli se stát faraonovým písařem ovládajícím hieroglyfy, nebo vojákem, který se cvičí ve střelbě z luku či v hodu oštěpem na cíl. Mnozí se s nadšením pocvičili v mumifikaci i staroegyptském lékařství, seznámili se s tehdejší kuchyní, náboženstvím i hrami starých Egypťanů. Jednotlivá zastavení byla tentokrát spíše hravá a vhodná i pro menší děti. Zároveň naše Regionální muzeum zpřístupnilo na tvrzi výstavu Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi a věž kostela sv. Prokopa, přičemž výhled na město i okolí byl doplněn zajímavým výkladem průvodce.

Děkujeme všem skvělým návštěvníkům všech generací i všem nadšeným účinkujícím. Za rok na shledanou!