CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

NOC KOSTELŮ (2. 6. 2023)

3.6.2023 Spolupráce Regionálního muzea s Římskokatolickou farností kostela sv. Prokopa ve Žďáře n. S. více...

DĚTSKÝ DEN (1. 6. 2023)

2.6.2023 Vycházka centrem Žďáru pro děti více...

XIII. MUZEJNÍ NOC (9. 6. 2023)

30.5.2023 Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi více...

VĚŽ OTEVŘENA! (1. 6. – 30. 9. 2023)

25.5.2023 Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou více...

KOUZLO OBJEVOVÁNÍ (18. 5. – 27. 8. 2023)

22.4.2023 Od hieroglyfů k Tutanchamonovi více...

IX. MUZEJNÍ NOC - Od kolonisty k měšťanovi (9. 6. 2017)

V pátek 9. června 2017 se v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou a jeho bezprostředním okolí uskutečnila již devátá Muzejní noc, tentokrát s podtitulem Od kolonisty k měšťanovi. U příležitosti 410. výročí povýšení Žďáru na město se návštěvníci vydali na cestu časem od prvopočátků místního osídlení až po rok 1607 a na osmi zastaveních mohli potkat některé zajímavé osobnosti žďárských dějin.
Nejdříve však první návštěvníky přivítal vedoucí muzea sedící na štaflích a s pomocí názorné pomůcky demonstroval, kolik generací nás dělí od povýšení Žďáru na město. Potom se postupně představili všichni účinkující ve svých kostýmech a pak už návštěvníci podle plánu vyrazili na cestu za dávnými Žďáráky.

Osadník ze 13. století seznámil nově příchozí kolonisty s drsnými podmínkami pro život i hospodaření v hraničním hvozdu a při žďáření pralesa ještě vyzkoušel děti ze znalostí divé zvěře v okolních lesích.
Sám zeměpán a mocný rytíř Smil z Lichtenburka povyprávěl o svém bohatém životě a turnajových vítězstvích a dokonce některé cestovatele časem oděl do zbroje a pasoval na rytíře. Jeho drobná zbožná žena Alžběta mu věrně stála po boku a ve volných chvílích se věnovala vyšívání.
Prostořeká lazebnice vylíčila vše, co se odehrávalo ve žďárské panské lázni a kromě tělesné očisty nezapomněla na barvitý popis trhání zubů, léčbu nemocí i zlomenin a samozřejmě došlo také na šenkování piva a podávání uzenin.
Bezejmenný cisterciácký mnich vysvětlil udiveným posluchačům, kdo a proč mukal, a naučil je některá gesta nepostradatelná pro bezeslovnou komunikaci mezi řeholníky.
Žďárský rychtář Hanuš a jeho žena Apolena se ve svém 15. století hádali se stejnou vervou jako mnozí manželé dneska. Rázná žena svému muži vyčetla zakládání rybníků a vysedávání na rathause, zatímco hospodářství doma stojí. On, mávaje rychtářským právem, jí také nic nedaroval a s chutí ji vyplísnil za to, že rychtářským právem ořechy tluče.
Neduhy těla i ducha léčící kořenářka Marta seznámila návštěvníky s raně novověkým lidovým léčitelstvím a kromě bylinek a zaříkávání nabízela zaručeně účinné škapulíře, lektvary i svaté ostatky. Na přání také poradila, ke kterému svatému se pomodlit v případě bolesti hlavy či zubů, nebo jak získat lásku vyvoleného.
V budově tvrze cestovatele časem přivítala krásná paní Kateřina, manželka hejtmana panství Matouše Augustina Lejského z Rosenbachu a Kluzboch a elegantně se ovívajíc vějířem, poutavě líčila život na tvrzi i ve Žďáře kolem roku 1600. Největší zájem vzbudil popis práva útrpného a umístění žďárské šatlavy a popraviště.
Zlatým hřebem procházky bylo setkání s Jeho Milostí Františkem kardinálem z Ditrichštejna. Hrdý velmož v renesančním kostýmu spatra promluvil o svých zásluhách, přezkoušel cestou získané znalosti svých „poddaných“ a poté malé i velké, za asistence věrného mnicha, po zásluze odměnil.
Tím hlavní program muzejní noci končil. Kdo však měl zájem, mohl ještě v budově tvrze navštívit výstavu ŽĎÁR MĚSTEM, podrobně se zabývající důsledky povýšení Žďáru na město. A protože letošní muzejní noci přálo také počasí, mnozí návštěvníci záměrně absolvovali trasu až po setmění a tak poslední cestovatelé časem odcházeli až po půlnoci.

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou děkuje skvělým malým i velkým návštěvníkům a také všem, kdo se na realizaci muzejní noci podíleli.