CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Festival IQ Play (25. 2. 2023)

1.2.2023 Putovní festival her a hraček více...

RETROHRÁTKY (31. 1. – 23. 4. 2023)

14.1.2023 Výstava hraček éry socialismu a dětská herna více...

Obchodním příručím za první republiky (2023)

1.11.2022 Edukační program pro školy - učeň v prvorepublikovém obchodě více...

Nabídka pro školy (2022/23)

8.10.2022 Edukační programy, tematické vycházky a programy pro školy, školky a další dětská zařízení více...

Nabídka pro seniory (2022/23)

8.10.2022 Tematické vycházky, programy a výstavy pro seniory více...

Jubilejní X. MUZEJNÍ NOC (8. 6. 2018)

Výprava do Žďáru na sklonku monarchie

 V pátek 8. června 2018 proběhla v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou jubilejní X. muzejní noc, tentokrát v rámci výstavy Žďár na sklonku monarchie. V budově Tvrze, v Moučkově domě a na přilehlých prostranstvích se návštěvníci seznámili se životem ve městě za vlády posledních Habsburků, setkali se s některými známými, významnými i neprávem pozapomenutými žďárskými osobnostmi a spolky („Pomník mám“ či „Pomník nemám“ zaznělo při úvodním představování) a nechyběla ani ochutnávka domácích buchet dle dobového receptu.

Námořník Bohumír Veselý dramaticky vylíčil potopení lodi Viribus Unitis, Betty Smeykalová povyprávěla o chodu tehdejší domácnosti i „charitativním karbanu“, pracovitý lesnický redaktor Jan Doležal se vyznal z lásky k přírodě a starosta František Binko, bývalý akrobat a hasič lezec, se bránil dojemné péči své o 25 let starší ženy Pepinky a raději šplhal s dětmi na žebřík. Hrdý obchodník Ladislav Koloušek nabízel své zaručeně prvotřídní zboží a malíř Anton Johann Ferenz, stěžující si na novinku jménem fotografie, zhotovil několik rychlých podobenek návštěvníků. Vrcholem cesty do minulosti pak byla návštěva vlasteneckého salónu paní Terezie Letovské. Ta právě hostila nadaného chlapce, jehož dovedná hra na piáno dávala tušit, že z něho zanedlouho vyroste slavný hudební skladatel František Drdla. Atmosféru konce mocnářství ještě dotvářeli mezi lidmi korzující dobově odění zámečtí hasiči, polničtí sokolové i selka v horáckém kroji.

Jedinou vadou na kráse muzejní noci bylo počasí. Muzeum totiž dokázalo poručit větru, dešti, ale vedru nikoliv. Přesto někteří návštěvníci odcházeli dlouho po půlnoci.

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou děkuje malým i velkým návštěvníkům, účinkujícím i všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli. Těšíme se na shledání s Vámi i v příštím roce!