Organizace zřizovaná městem Žďár nad Sázavou

566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
CZ EN

Aktuality

Drdla v pohádce

25.2.2021 Slavný žďárský rodák a jeho hudba v pohádce více...

MASOPUSTNÍ MAŠKARY

12.2.2021 Historie a zajímavosti o některých masopustních maškarách více...

Co je MASOPUST a jak se slavil ve Žďáře?

8.2.2021 Masopustní zajímavosti více...

MASOPUSTNÍ OKNA NA ŽĎÁRSKÉ TVRZI

20.1.2021 Tématická „výdejová okénka“ v době koronaviru více...

Švastalka

8.1.2021 Vytoužený nový přírůstek do muzejních sbírek více...

Jubilejní X. MUZEJNÍ NOC (8. 6. 2018)

Výprava do Žďáru na sklonku monarchie

 V pátek 8. června 2018 proběhla v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou jubilejní X. muzejní noc, tentokrát v rámci výstavy Žďár na sklonku monarchie. V budově Tvrze, v Moučkově domě a na přilehlých prostranstvích se návštěvníci seznámili se životem ve městě za vlády posledních Habsburků, setkali se s některými známými, významnými i neprávem pozapomenutými žďárskými osobnostmi a spolky („Pomník mám“ či „Pomník nemám“ zaznělo při úvodním představování) a nechyběla ani ochutnávka domácích buchet dle dobového receptu.

Námořník Bohumír Veselý dramaticky vylíčil potopení lodi Viribus Unitis, Betty Smeykalová povyprávěla o chodu tehdejší domácnosti i „charitativním karbanu“, pracovitý lesnický redaktor Jan Doležal se vyznal z lásky k přírodě a starosta František Binko, bývalý akrobat a hasič lezec, se bránil dojemné péči své o 25 let starší ženy Pepinky a raději šplhal s dětmi na žebřík. Hrdý obchodník Ladislav Koloušek nabízel své zaručeně prvotřídní zboží a malíř Anton Johann Ferenz, stěžující si na novinku jménem fotografie, zhotovil několik rychlých podobenek návštěvníků. Vrcholem cesty do minulosti pak byla návštěva vlasteneckého salónu paní Terezie Letovské. Ta právě hostila nadaného chlapce, jehož dovedná hra na piáno dávala tušit, že z něho zanedlouho vyroste slavný hudební skladatel František Drdla. Atmosféru konce mocnářství ještě dotvářeli mezi lidmi korzující dobově odění zámečtí hasiči, polničtí sokolové i selka v horáckém kroji.

Jedinou vadou na kráse muzejní noci bylo počasí. Muzeum totiž dokázalo poručit větru, dešti, ale vedru nikoliv. Přesto někteří návštěvníci odcházeli dlouho po půlnoci.

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou děkuje malým i velkým návštěvníkům, účinkujícím i všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli. Těšíme se na shledání s Vámi i v příštím roce!