CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Večerníček a Žďár nad Sázavou

25.3.2023 Kolčavka Emilka a Žďár více...

S myslivcem ke krmelci (1. 10. 2022 - 31. 3. 2023)

22.3.2023 Komentovaná vycházka zejména pro děti více...

Školy

1.3.2023 Vzdělávací programy a vycházky pro ZŠ, SŠ, MŠ a další dětská zařízení na rok 2023 více...

Senioři

1.3.2023 Tematické vycházky a programy pro seniory a jejich organizace na rok 2023 více...

RETROHRÁTKY (31. 1. – 23. 4. 2023)

14.1.2023 Výstava hraček éry socialismu a dětská herna více...

Příběh Moučkova domu

Stálá expozice města Žďáru v Moučkově domě vítá návštěvníky už 4 roky!

Dne 22. srpna 2017 uběhnou přesně čtyři roky od okamžiku, kdy byla slavnostně veřejnosti zpřístupněna nová stálá expozice města Žďáru nad Sázavou v Moučkově domě. Původně velmi zchátralá budova byla opravena převážně ze Strukturálních fondů EU a stala se součástí Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou. Od té doby tzv. „Moučkovnu“ navštívily tisíce spokojených návštěvníků, ať už při klasické prohlídce, při přednáškách pro školní mládež i dospělé, nebo při muzejních nocích a podobných akcích.

Komentovaná prohlídka, která provází návštěvníky historií města Žďáru od prvopočátků osídlení až po rozvoj v 19. a 20. století, začíná v každou celou hodinu (kromě pondělí a 12:00) a trvá přibližně 45 minut. Součástí prohlídky je také prvorepublikový krám, měšťanský salón, seznámení se zdejšími cechy a řemesly a nechybí ani databáze fotografií starého Žďáru a jeho obyvatel na dotykových obrazovkách. Prezentovány jsou také některé výrobky, které Žďár proslavily, jako např. síťkované výrobky od Vavřína Krčila, dýmka „žďárka“, nebo formy na cukroví firmy Amylon. Zájemci si také mohou vyzkoušet mletí obilí, nebo se převléci za rytíře, mnicha, kardinála, nebo empírovou dámu. Délku a způsob prohlídky je možno přizpůsobit přání a věku návštěvníků.

Zajímavá je také historie Moučkova domu. Datum ani účel vzniku budovy není znám, ale není vyloučeno, že její součástí byla kostnice, patřící k bývalému přilehlému hřbitovu u kostela sv. Prokopa. Poprvé je dům zmiňován jako škola v roce 1672, přičemž „učírna“ byla v prvním patře. V 18. století se zde nacházely učírny dvě a škola se mohla pochlubit velmi kvalitní výukou. Po jejím zrušení v roce 1820 byla budova přestavěna na barvírnu rodiny Hronkových a na počátku 20. století se stává majetkem rodiny Moučkových (odtud vžitý název Moučkovna). Ti zde provozovali zámečnickou dílnu a v patře dámské krejčovství. Kvůli plánované výstavbě budovu v roce 1972 vykoupil stát, ale protože k výstavbě nedošlo, vystřídalo se zde několik organizací, včetně Svazarmu, nebo Hifi klubu. Nakonec se Moučkovna proměnila v chátrající ruinu.
Tu v roce 2009 převzalo bezúplatně od státu město Žďár a po důkladné rekonstrukci se stala novou bodovou Regionálního muzea, které tak získalo nové výstavní prostory, přednáškový sál i depozitář. Místnosti však byly prázdné a bylo na pracovnících Regionálního muzea, jak a čím je zaplní. A tak se plánovalo a diskutovalo, odvlhčovalo a malovalo, měřilo a vyráběl instalační materiál, vybíraly se a restaurovaly exponáty, stěhovalo se a aranžovalo, a nakonec se vymýšlela všelijaká doplnění a interaktivní prvky, aby se všem kategoriím návštěvníků v nové expozici líbilo. Jestli se to podařilo, můžete celoročně posoudit i vy. Srdečně zveme!