CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Komentované prohlídky výstavy TVRZ VYPRÁVÍ s procházkami (31. 5. a 21. 6. 2024)

19.6.2024 Za poučením a zajímavostmi historie s Mgr. Stanislavem Mikulem více...

PRÁZDNINY V MUZEU (červenec a srpen 2024)

19.6.2024 Prázdninové workshopy více...

XIV. MUZEJNÍ NOC (7. 6. 2024)

16.6.2024 Historická zastavení a koncerty více...

TVRZ VYPRÁVÍ (1. 5. – 25. 8. 2024)

20.5.2024 Výstava k 90. výročí založení našeho muzea více...

VĚŽ OTEVŘENA! (1. 6. – 30. 9. 2024)

19.5.2024 Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou více...

Velikonoční okénka (11. 3. – 25. 4. 2021)

Nahlédnutí do muzejních „výdejních“ okének s velikonočními zvyky

Protože koronavirus stále ještě neumožnil otevření muzea, mohou zájemci od 11. března do 25. dubna 2021 nahlédnout na žďárské tvrzi alespoň do dalších „výdejních okének“, tentokrát s velikonoční tématikou. Nejvhodnější čas k návštěvě nasvícených výjevů v oknech je vždy od soumraku do úsvitu, a protože jsme muzeum, nechybí ani krátké popisky jednotlivých aranžmá či předmětů. „Prohlídka“ je samozřejmě zcela zdarma.

První dvě okénka byla zpřístupněna od 11. do 23. března a věnovala se lidovým zvykům a tradicím na Smrtnou a Květnou neděli, Sazometnou středu a Zelený čtvrtek. V prvním okně děvčata na Smrtnou neděli vynášela k vodě „Smrtholku“, čímž se symbolicky loučila se zimou a připomenut byl také význam nošení a dalšího použití „nového léta“. Oba tyto výjevy byly k vidění také v síťkované (necované) pro Žďársko typické podobě. Ve druhém okénku se pozorovatelé dozvěděli, k čemu všemu používali naši předkové zelené ratolesti a kočičky posvěcené na Květnou neděli, co lidé dělali na Sazometnou středu, proč byl pro hospodáře důležitý Zelený čtvrtek, nebo jak byli věřící svoláváni k bohoslužbám, když „odletěly zvony do Říma“.

Od 27. března do 25. dubna jsou zpřístupněna dvě okénka nová, zaměřená na Velký pátek, Bílou sobotu, Boží Hod velikonoční a Červené pondělí. V prvním uvidíte pašijový průvod, který se zejména v době barokní mohl konat i při žďárském klášteře. Na velký pátek tak před užaslými diváky defilovali křížovníci, kajícníci, sebemrskači, výjevy ze života Ježíše Krista, nebo také alegorické obrazy smrtelných hříchů a lidských poklesků, vybízející přihlížející k pokání a nápravě. V našem okénku mimo jiné uvidíte ďábla, kterak táhne na voze Pýchu s Obžerstvím a ještě jejich zkaženosti nastavuje zrcadlo, nebo vyobrazení spoutaného Ježíše Krista, vedeného dvěma Římany. Kostýmy Římanů, používané při žďárských pašijových představeních, nám laskavě zapůjčila farnost kostela sv. Prokopa. Dále pak uvidíte ukázky různých technik zdobení velikonočních vajíček, což ženy činily na Bílou sobotu a také mrskačky, které si připravovali chlapci. Ve druhém okénku pak uvidíte velikonočně vyzdobenou světničku s tradičním obědem podávaným na Boží hod, připomínku rituálů prováděných v tento den a také „sekačku“ na Červené pondělí.

Kdo se chtěl o Velikonocích dozvědět ještě víc, mohl od 8. března do 6. dubna 2021 sledovat na muzejním facebooku velikonoční cyklus vyprávění a zajímavostí, doplněný o spoustu fotografií a také dva podcasty.