CZ EN DE
Organizace zřizovaná městem Žďár nad Sázavou

566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Koruna Vysočiny - zážitková karta

3.7.2022 Nabídka pro turisty více...

VĚŽ OTEVŘENA! (12. 6. – 30. 9. 2022)

14.5.2022 Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou více...

ROKY V BAROKU (10. 6. – 6. 11. 2022)

14.5.2022 Životní pouť barokního člověka více...

MOUČKŮV DŮM JE PŘIPRAVEN NA SEZÓNU 2022!

17.3.2022 Stálá expozice města Žďáru nad Sázavou se těší na návštěvníky všech generací! více...

Výpravy do historie města Žďáru (9. a 12. 11. 2021)

Komentované naučné vycházky pro žactvo ZŠ

Také v roce 2021 naše Regionální muzeum pořádalo tematické naučné vycházky pro školy, školky, další dětská zařízení a také pro veřejnost.

Jednou z nejoblíbenějších vycházek se stala Výprava do historie města Žďáru, které se ve dnech 9. a 12. listopadu zúčastnili také žáci ze třetích tříd ZŠ Palachova.  Průvodcem jim byla pracovnice muzea Kamila Dvořáková, vybavená nejen informacemi ze života dávných „Žďáráků“ a historickými fotografiemi, ale také několika kostýmy a názornými rekvizitami.  Všichni se společně vydali do centra Žďáru, kde byly děti věku odpovídající formou seznámeny s některými historickými budovami, významnými i neobvyklými osobnosti našeho města a na chvíli se v kostýmech staly např. Františkem  kardinálem z Ditrichštejna, cechmistrem, čarodějnicí Martou Nejezchlebkou, strážným u městské brány, nebo zakladatelkou vlasteneckého salónu Terezií Letovskou. Dozvěděly se například, jak vypadalo žďárské náměstí v minulosti, jací lidé zde bydleli, co vše se na něm odehrávalo, kdo a proč nechal na hotel Veliš postavit lva, jak původně vypadalo divadlo, k čemu sloužila radnice, trojiční sloup, tvrz, studna, šatlava, kolik bran vedlo do města, kde se nacházel Kozí rynek a kde stála nejstarší škola, jaké povinnosti měl věžný, kde by našly uličku s nejsprostším lidovým názvem ve městě, nebo zda je slavná socha ryby na náměstí skutečně rybou. Děti také zjistily, že i v dávných dobách bylo třeba respektovat zákony a s nadšením si „na hanbě“ vyzkoušely jedno z „mučidel„ té doby.  Nakonec, po zodpovězení kontrolních otázek, děti obdržely osvědčení znalostí, dovedností, pilnosti a dobrých mravů na výpravě do historie Žďáru, které si skutečně zasloužily.