CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Večerníček a Žďár nad Sázavou

25.3.2023 Kolčavka Emilka a Žďár více...

S myslivcem ke krmelci (1. 10. 2022 - 31. 3. 2023)

22.3.2023 Komentovaná vycházka zejména pro děti více...

Školy

1.3.2023 Vzdělávací programy a vycházky pro ZŠ, SŠ, MŠ a další dětská zařízení na rok 2023 více...

Senioři

1.3.2023 Tematické vycházky a programy pro seniory a jejich organizace na rok 2023 více...

RETROHRÁTKY (31. 1. – 23. 4. 2023)

14.1.2023 Výstava hraček éry socialismu a dětská herna více...

Výpravy do historie města Žďáru (9. a 12. 11. 2021)

Komentované naučné vycházky pro žactvo ZŠ

Také v roce 2021 naše Regionální muzeum pořádalo tematické naučné vycházky pro školy, školky, další dětská zařízení a také pro veřejnost.

Jednou z nejoblíbenějších vycházek se stala Výprava do historie města Žďáru, které se ve dnech 9. a 12. listopadu zúčastnili také žáci ze třetích tříd ZŠ Palachova.  Průvodcem jim byla pracovnice muzea Kamila Dvořáková, vybavená nejen informacemi ze života dávných „Žďáráků“ a historickými fotografiemi, ale také několika kostýmy a názornými rekvizitami.  Všichni se společně vydali do centra Žďáru, kde byly děti věku odpovídající formou seznámeny s některými historickými budovami, významnými i neobvyklými osobnosti našeho města a na chvíli se v kostýmech staly např. Františkem  kardinálem z Ditrichštejna, cechmistrem, čarodějnicí Martou Nejezchlebkou, strážným u městské brány, nebo zakladatelkou vlasteneckého salónu Terezií Letovskou. Dozvěděly se například, jak vypadalo žďárské náměstí v minulosti, jací lidé zde bydleli, co vše se na něm odehrávalo, kdo a proč nechal na hotel Veliš postavit lva, jak původně vypadalo divadlo, k čemu sloužila radnice, trojiční sloup, tvrz, studna, šatlava, kolik bran vedlo do města, kde se nacházel Kozí rynek a kde stála nejstarší škola, jaké povinnosti měl věžný, kde by našly uličku s nejsprostším lidovým názvem ve městě, nebo zda je slavná socha ryby na náměstí skutečně rybou. Děti také zjistily, že i v dávných dobách bylo třeba respektovat zákony a s nadšením si „na hanbě“ vyzkoušely jedno z „mučidel„ té doby.  Nakonec, po zodpovězení kontrolních otázek, děti obdržely osvědčení znalostí, dovedností, pilnosti a dobrých mravů na výpravě do historie Žďáru, které si skutečně zasloužily.