CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Příběh vánoční ozdoby (1. - 30. 12. 2023)

19.11.2023 Program s tvořivou dílnou více...

Festival IQ Play (17. až 19. 11. 2023)

19.11.2023 Putovní festival her a hraček více...

MIKULÁŠ V MUZEU (5. 12. 2023)

15.11.2023 Připravte dětem překvapení více...

S myslivcem ke krmelci (1. 10. 2023 – 31. 3. 2024)

19.9.2023 Komentovaná vycházka pro veřejnost i MŠ a ZŠ více...

Výpravy do historie města Žďáru (9. a 12. 11. 2021)

Komentované naučné vycházky pro žactvo ZŠ

Také v roce 2021 naše Regionální muzeum pořádalo tematické naučné vycházky pro školy, školky, další dětská zařízení a také pro veřejnost.

Jednou z nejoblíbenějších vycházek se stala Výprava do historie města Žďáru, které se ve dnech 9. a 12. listopadu zúčastnili také žáci ze třetích tříd ZŠ Palachova.  Průvodcem jim byla pracovnice muzea Kamila Dvořáková, vybavená nejen informacemi ze života dávných „Žďáráků“ a historickými fotografiemi, ale také několika kostýmy a názornými rekvizitami.  Všichni se společně vydali do centra Žďáru, kde byly děti věku odpovídající formou seznámeny s některými historickými budovami, významnými i neobvyklými osobnosti našeho města a na chvíli se v kostýmech staly např. Františkem  kardinálem z Ditrichštejna, cechmistrem, čarodějnicí Martou Nejezchlebkou, strážným u městské brány, nebo zakladatelkou vlasteneckého salónu Terezií Letovskou. Dozvěděly se například, jak vypadalo žďárské náměstí v minulosti, jací lidé zde bydleli, co vše se na něm odehrávalo, kdo a proč nechal na hotel Veliš postavit lva, jak původně vypadalo divadlo, k čemu sloužila radnice, trojiční sloup, tvrz, studna, šatlava, kolik bran vedlo do města, kde se nacházel Kozí rynek a kde stála nejstarší škola, jaké povinnosti měl věžný, kde by našly uličku s nejsprostším lidovým názvem ve městě, nebo zda je slavná socha ryby na náměstí skutečně rybou. Děti také zjistily, že i v dávných dobách bylo třeba respektovat zákony a s nadšením si „na hanbě“ vyzkoušely jedno z „mučidel„ té doby.  Nakonec, po zodpovězení kontrolních otázek, děti obdržely osvědčení znalostí, dovedností, pilnosti a dobrých mravů na výpravě do historie Žďáru, které si skutečně zasloužily.