CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Festival IQ Play (25. 2. 2023)

1.2.2023 Putovní festival her a hraček více...

RETROHRÁTKY (31. 1. – 23. 4. 2023)

14.1.2023 Výstava hraček éry socialismu a dětská herna více...

Obchodním příručím za první republiky (2023)

1.11.2022 Edukační program pro školy - učeň v prvorepublikovém obchodě více...

Nabídka pro školy (2022/23)

8.10.2022 Edukační programy, tematické vycházky a programy pro školy, školky a další dětská zařízení více...

Nabídka pro seniory (2022/23)

8.10.2022 Tematické vycházky, programy a výstavy pro seniory více...

Výstava „Ferrea Millennia“ (26. 8. – 10.10. 2021, atrium Staré radnice)

Slavnosti jeřabin 2021 a Regionální muzeum

Jednotícím prvkem Slavností jeřabin 2021 bylo zaměření na kovy a historii jejich výroby a zpracování nejen v našem regionu. Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou se na této akci podílelo nejen připomenutím sedmdesátého výročí zahájení výroby v podniku ŽĎAS výstavou fotografií, komentovanými procházkami za kovy v ulicích Žďáru či celodenním autobusovým výletem za historií železářství po Žďárských vrších, ale také výstavou „Ferrea Millennia“ v atriu Staré radnice.

Výstava uspořádaná ve spolupráci s rakouskými partnery seznámila návštěvníky se zpracováním kovů od doby bronzové po novověk, včetně názorného vyobrazení postupu výroby, spotřeby materiálu, potřebné lidské síly a výsledného množství vyprodukovaného železa od raného středověku až po průmyslovou éru. Zajímavostí byly repliky prehistorických předmětů od rakouského experimentálního archeologa Lukase Kerblera nebo ukázky trojrozměrných kovových předmětů ze sbírek Regionálního muzea, středověkou sekyrkou či podkovou počínaje a uměleckou litinou z 19. století konče.

Kovy jsou spojené s nejstarší přítomností člověka v naší části Vysočiny a téměř po celé tisíciletí byly a dodnes jsou důležitou součástí života zdejších obyvatel. Výstava „Ferrea Millennia“ poutavě přiblížila veřejnosti tento zajímavý příběh.

Autoři výstavy: Regionální muzeum Žďár nad Sázavou (Miloslav Lopaur), Lukas Kerbler (Rakousko), Odbor školství, kultury, sportu a marketingu Města Žďáru nad Sázavou    Ilustrace: Anna Coufalová, Kamila Dvořáková