CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

Lesní stezkou (18.4. 2024)

22.4.2024 Vycházka lesem pro děti více...

Připravujeme: TVRZ VYPRÁVÍ (1. 5. – 25. 8. 2024)

2.4.2024 Výstava k 90. výročí založení našeho muzea více...

S rybářem k řece (1. 4. – 30. 9. 2024)

19.3.2024 Komentovaná vycházka pro MŠ a ZŠ více...

Pokyny k nabídce předmětů do muzea

9.8.2023 Jak postupovat při předání nových akvizicí muzeu? více...

Školy

1.3.2023 Vzdělávací programy a vycházky pro ZŠ, SŠ, MŠ a další dětská zařízení na rok 2023 více...

XIII. MUZEJNÍ NOC (9. 6. 2023)

Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi

V pátek 9. června 2023 se uskutečnila již třináctá muzejní noc Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou, tentokrát v rámci výstavy Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Po krátkém zahájení u kostela sv. Prokopa a představení nového partnerského města Žďáru, polského Lešna, se lidé rozešli na jednotlivá stanoviště obsazená nejen zaměstnanci Regionálního muzea, ale především pracovníky Českého egyptologického ústavu (FF UK) a antropology Hrdličkova muzea člověka (PřF UK). Na infocentru pod lípou před tvrzí si zájemci mohli vzít mapku stanovišť, ochutnat pečivo ve stylu starověkého Egypta a vyptat se na cokoli.

Na prvním stanovišti před tvrzí Mgr. Lucie Jirásková, Ph.D. nad mapou povyprávěla o základních datech a událostech tisícileté historie starověkého Egypta a uvedla tak návštěvníky do tématu muzejní noci. Stanoviště ve dvoře Moučkova domu patřilo antropologům s ukázkou skutečných lidských kostí, Mgr. Blanka Šebánková, Mgr. Julie Machatová a Bc. Lucie Rybová zde seznámily zájemce se zajímavostmi o lidském těle a léčbě nejen starověkých Egypťanů. Před Moučkovým domem se lidé zabývali odíváním a módou starověkého Egypta a někteří se nechali MgA. Kateřinou Omesovou dokonce nalíčit dle egyptského stylu. Před kostelem sv. Prokopa Kamila Dvořáková seznámila své posluchače se specifiky staroegyptského kalendáře i s představami o fungování nebeských těles, denního a nočního cyklu i s legendami a bohy, kteří s tématem souvisejí. Na vedlejším stanovišti vybaveném promítacím zařízením pak došlo na vyprávění Mgr. Marie Peterkové Hlouchové, Ph.D. o staroegyptském náboženství včetně mnoha prapodivných bohů a bohyň s jejich propletenými příbuzenskými vztahy. A zatímco u kostela pokračoval koncert kapely Čankišou a v okolí Havlíčkova náměstí se mohli návštěvníci muzejní noci občerstvit, mnozí zájemci o starověký Egypt se vypravili na poslední tři zastavení uvnitř tvrze. Zde je Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D. seznámila s pozoruhodným příběhem faraona Tutanchamona a s dramatickými okolnostmi objevu jeho hrobky. Na stanovišti Mgr. Alexandry Pastorekové věnovaném egyptskému písmu se malí i velcí posluchači dozvěděli nejen kdo, kdy a jak hieroglyfy rozluštil a jaké postavení měl ve starověkém Egyptě písař, ale také si psaní hieroglyfů osobně vyzkoušeli. A byl-li čas, vzala je ochotná egyptoložka také na komentovanou návštěvu kopie Tutanchamonovy hrobky. V patře tvrze pak čekal Mgr. Stanislav Mikule s mumií a provedl návštěvníky sedmdesáti dny mumifikace těla starověkého Egypťana i s některými poněkud drsnými detaily.

Akci navštívilo do pozdních nočních hodin velké množství zvídavých návštěvníků všech generací a nakonec se umoudřilo i poněkud vrtkavé počasí. Náš dík patří všem skvělým malým i velkým návštěvníkům, našim hostům z Českého egyptologického ústavu a z Hrdličkova muzea člověka i přátelům muzea a dobrovolníkům, kteří se na realizaci muzejní noci podíleli.