CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

MOUČKŮV DŮM JE PŘIPRAVEN NA SEZÓNU 2024!

18.5.2024 Stálá expozice města Žďáru nad Sázavou připravena! více...

Komentované prohlídky výstavy TVRZ VYPRÁVÍ s procházkami (31. 5. a 21. 6. 2024)

9.5.2024 Za poučením a zajímavostmi historie s Mgr. Stanislavem Mikulem více...

TVRZ VYPRÁVÍ (1. 5. – 25. 8. 2024)

2.4.2024 Výstava k 90. výročí založení našeho muzea více...

S rybářem k řece (1. 4. – 30. 9. 2024)

19.3.2024 Komentovaná vycházka pro MŠ a ZŠ více...

Pokyny k nabídce předmětů do muzea

9.8.2023 Jak postupovat při předání nových akvizicí muzeu? více...

Křesťanský symbol ryby

Křesťanský symbol ryby

S přibližujícími se Vánocemi se opět dostává do popředí mnohočetná symbolika ryby zahrnující například krásnou českou tradici štědrovečerního kapra. Nicméně Vánoce jsou pro věřící křesťany především oslavou narození Spasitele Ježíše Krista. Právě křesťanství používá již po více než 2000 let také tradiční symboliku ryby. V jakém smyslu krátce vysvětluje následující příspěvek.

Řecké slovo „Ichthys“, přičemž se lze setkat i s přepisem „Ichthus“, je výrazem pro rybu. Tento symbol byl hojně využíván ranými křesťany jako tajné heslo v časech pronásledování. Známá je také přezdívka „Ježíšova ryba“. Užívání tohoto symbolu je však mnohem starší a zpravidla symbolizoval několik božstev. Amulety ve tvaru ryby, případně delfína, představovaly plodnost, lidskou sexualitu, ženský klín, dělohu. Znak ryby byl spojován také s Afroditou, Atargatou, Dagonem a dalšími místními původními božstvy.

Použití Ichthys jako hlavního a patrně nejstaršího symbolu prvotních křesťanů ve spojení s Ježíšem Kristem lze vnímat jako kryptogram, neboť jej lze číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: „Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel“. V řeckém jazyce tedy „Iésus, Christos, Theú Huiós, Sotér“. Tento symbol krátce, ale jasně popsal Kristovu povahu a nárok na úctu věřících. Toto vysvětlení uvádí i Svatý Augustin ve svém díle „De civitate Dei“„O Boží obci“. Ryby byly v evangeliích v symbolickém významu několikrát zmiňovány, včetně skutečnosti, že několik Ježíšových učedníků – apoštolů – bylo rybáři, přičemž jejich pověření se odehrálo slovy „Pojďte za mnou a učiním z Vás rybáře lidí“  (MT 4,18–22 a dále pak MT 14,13–21, MT 15,32–39, MT 17,24–27, MK 1,16–20, MK 6,30–44, MK 8,1–10, LK 5,1–11, LK 9,10–17, J 6,1–15). Nejdůležitější z Ježíšových učedníků byl apoštol Petr nazývaný „Velký Rybář“ (MT 16,18–19).

Symbol Ichthys byl také nalezen v římských katakombách z 1. stol. n. l. Křesťané během pronásledování používali rybu k označení míst svého setkávání nebo k rozlišení přátel od nepřátel. Když potkal křesťan cizince, nakreslil do hlíny či písku jeden z oblouků ryby a pokud cizinec dokreslil druhý, oba věděli, že jsou věřící. Symbol ryby se používá i v moderní době pro označení praktikujícího křesťana a je k vidění například na automobilech.

V souvislosti se symbolikou ryby v křesťanství nutno dodat, že ryby byly a i nadále jsou typickým postním jídlem. Nikdo ovšem nezpochybňuje, že rybí maso zůstává stále masem. Pravidla pro půst jsou podmíněna historickým vývojem, neboť když se postní praxe ustanovovala, bylo maso z teplokrevných zvířat považováno za jistou formu „nadstandardu“. Ryba byla naproti tomu považována za jídlo chudých, nebo-li „obyčejné“ maso. V církvi se tak ustálilo odříkání se masa teplokrevných zvířat: savců a drůbeže. Je pravdou, že pravidlo je i nadále přijímáno, ale pokud se zamyslíme, ryba je dnes ve své podstatě luxusnějším pokrmem než kuřecí nebo vepřové maso. Důležitá je tedy vnitřní podstata odříkání, nikoliv forma.

PhDr. Pavel Elbl