CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

PRÁZDNINY V MUZEU (červenec a srpen 2024)

19.6.2024 Prázdninové workshopy více...

TVRZ VYPRÁVÍ (1. 5. – 25. 8. 2024)

20.5.2024 Výstava k 90. výročí založení našeho muzea více...

VĚŽ OTEVŘENA! (1. 6. – 30. 9. 2024)

19.5.2024 Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou více...

MOUČKŮV DŮM JE PŘIPRAVEN NA SEZÓNU 2024!

18.5.2024 Stálá expozice města Žďáru nad Sázavou připravena! více...

Pokyny k nabídce předmětů do muzea

9.8.2023 Jak postupovat při předání nových akvizicí muzeu? více...

Průjezd legendárního admirála Nelsona Vysočinou

Průjezd legendárního admirála Nelsona Vysočinou
 

Možná jste věděli, ale spíše ne, že na Vysočinu, přesněji do Jihlavy, zavítal legendami opředený britský národní hrdina a admirál Royal Navy Horatio Nelson. Tento muž se proslavil zejména vítězstvím v námořní bitvě u Trafalgaru u jihozápadního atlantického pobřeží Španělska svedené 21. 10. 1805 s francouzsko-španělskou flotilou. Nutno dodat, že se společně se Sidneym Smithem podílel na zmaření Napoleonových ambicí na Předním východě a Trafalgar znamenal konec nebezpečí francouzské invaze na Britské ostrovy. Již 1.–2. 8. 1798 rozdrtil francouzskou flotilu, která přepravila Napoleona do Egypta v bitvě u Abúkíru při ústí Nilu. Tento muž, 1. vikomt Nelson a 1. vévoda z Bronté, se narodil 29. 9. 1758 v rodině anglického reverenda a zemřel na palubě své vlajkové lodi Victory u Trafalgaru následkem smrtelného zásahu kulí z muškety vypálené z francouzské lodi Redoutable.

Nejpozději v jarních měsících roku 1800 k Nelsonovi dorazil dopis prvního lorda admirality Spencera, ve kterém byl žádán o návrat domů. Dne 10. 6. Nelson společně s manžely Hamiltonovými a vyhnanou královnou Obojí Sicílie Marií Karolínou, sestrou popravené francouzské královny Marie Antoinetty, vypluli na britské lodi Foundroyant z Palerma. Na vysvětlenou nutno uvést, že William Hamilton byl odvolaným britským vyslancem v Neapoli, kterou byl zdejší královský pár přinucen opustit. Kouzlu jeho smyslné manželky Emmy, která se dokonce stala hrdinkou jednoho z románů Alexandra Dumase, Nelson zcela propadl. Již dříve se stali vášnivými milenci, a to i navzdory velkým společenským komplikacím a skandálům, které to přinášelo. Cestující se posléze vylodili v italském Livornu.

Dne 14. 6. 1800 Napoleon zvítězil nad Rakušany u Marenga a jeho vojska začala obsazovat severní Itálii. Vyděšená královna Marie Karolína se chtěla vrátit do Palerma, ale admirál Keith, vrchní velitel Britů ve Středomoří, jí odmítl dát k dispozici britskou řadovou loď. Emma Hamiltonová tedy navrhla, že budou cestovat s královnou do Vídně a odtud přes Německo do Británie. Nelson souhlasil.

Dne 14. 7. 1800 vyrazila kolona čtrnácti kočárů a tří nákladních vozů směrem k Florencii. Pokračovala do Ancony na pobřeží Jaderského moře, kde se cestující nalodili na ruskou fregatu Kazanskaja Bogorodica, jež je převezla do Terstu. Do sídelního města habsburské monarchie dorazili 21. 8. 1800. Nelson se zde stal středem pozornosti a královna Marie Karolína se nastěhovala do císařského paláce Schönbrunnu.

Další cesta Nelsona a Hamiltonových, již bez královny, která zůstala ve Vídni, vedla přes moravské Brno do české Prahy. Jejich doprovod tvořilo 17 osob, z nichž dvě se staraly o admirála a zbytek o Hamiltonovy. Jejich cesta vedla z Brna směrem na západ přes Velké Meziříčí do Jihlavy. Kronikáři, včetně zdejšího dějepisce a očitého svědka Andrease Sterlyho (1779–1853), autora vysoce kvalifikovaných prací z dějin Jihlavy, bohužel nezaznamenali o jejich projetí a případné zdejší zastávce nic podrobnějšího. Pokud bychom se dopustili spekulace, nejlepším zařízením ve městě, kde by se Nelson a Hamiltonovi mohli ubytovat či občerstvit, byl hostinec U Divého muže na náměstí. Tento vyhlášený podnik patřil Františku Kaanovi, který jej nechal v roce 1825 na připomínku událostí roku 1805 přejmenovat na hostinec U Tří knížat. Ubytovali se zde totiž postupně bavorský generál Karel Filip von Wrede (pozdější maršál a kníže), francouzský maršál Jean-Baptiste Jules Bernadotte (pozdější švédský král Karel XIV. Johann) a rakouský arcivévoda Ferdinand Karel Josef d’Este (pozdější polní maršál). Jmenovaný dům i podnik jsou na jihlavském Masarykově náměstí č.p. 44 dodnes.

Trvalo téměř týden, než cestující vzdálenost mezi Vídní a Prahou překonali. Nelson i Hamiltonovi se v Praze ubytovali v přepychovém hotelu U Černého lva na Malé Straně. Ve městě na Horatia čekala honosná iluminace a četné hostiny, bály, bankety a recepce. Není bez zajímavosti, že Emma admirála všude provázela a dokonce mu krájela předložené pokrmy. Vzácní hosté navštívili chrámy sv. Mikuláše a sv. Víta a klášter premonstrátů na Strahově, jehož práh údajně Emma překročila jako vůbec první žena v dějiinách. Nelson i jeho milenka se zapsali do klášterní návštěvní knihy. Nutno dodat, že české země byly posledním místem, kde admirála i Emmu z důvodu jejich vztahu přivítali bez předsudků.

Poté, co opustili Prahu, ubírali se Nelson i Hamiltonovi do saských Drážďan a plavili se dál po Labi do přístavního města Hamburku, kde je čekalo Severní moře. Dne 6. 11. 1800 zakotvila poštovní loď King George v Great Yarmouthu a Nelson stanul na domovské půdě, aby kráčel vstříc svému osudu.

 

PhDr. Pavel Elbl