CZ EN DE
566 688 116
facebook.com/muzeumzdar
Út - Ne: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Aktuality

VĚŽ NA POUŤ OTEVŘENA! (18. 5. 2024)

21.5.2024 Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa více...

MOUČKŮV DŮM JE PŘIPRAVEN NA SEZÓNU 2024!

18.5.2024 Stálá expozice města Žďáru nad Sázavou připravena! více...

Komentované prohlídky výstavy TVRZ VYPRÁVÍ s procházkami (31. 5. a 21. 6. 2024)

9.5.2024 Za poučením a zajímavostmi historie s Mgr. Stanislavem Mikulem více...

TVRZ VYPRÁVÍ (1. 5. – 25. 8. 2024)

2.4.2024 Výstava k 90. výročí založení našeho muzea více...

S rybářem k řece (1. 4. – 30. 9. 2024)

19.3.2024 Komentovaná vycházka pro MŠ a ZŠ více...

Tvrz vypráví: Co si přečíst o tvrzích?

David, Petr – Soukup, Vladimír: Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2012.

Hauserová, Milena: K otázce kostelních věží. Archaeologia historica, 2021, vol. 46, str. 351–381.

Holý, Ivan: Kdo žil v tvrzích na Jihlavsku, 2012.

Kohoutek, Jiří: Drobná středověká šlechtická sídla na Zlínsku. In: RegioM. Zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově, 1995, str. 29–38.

Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, I. díl – A–J, Praha 1998. (Úlovec, Jiří: Úvodní stať bez názvu. Svoboda, Ladislav: Stavební vývoj českých tvrzí. Chotěbor, Petr: Obranná zařízení. Chotěbor, Petr: Architektonické detaily. Brych, Vladimír: Hmotná kultura středověké tvrze v Čechách.)

Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, II. díl – K–R, Praha 2000.

Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl – S–Ž, Praha 2005.

Kovář, Daniel: Munitio sive fortalitium. Označování panských sídel na dominiu pánů z Rožmberka v písemných pramenech. Castellologica Bohemica, Plzeň 2018, str. 67–76.

Laval, Filip: Archeologie tvrze v českých zemích. K počátkům středověkých opevněných sídel. Disertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro archeologii, Praha 2013.

Laval, Filip: Co je kostel? K počátkům šlechtických sídel českého středověku. In: Archeologické rozhledy, LXVIII, 1, 2016, str. 47–90.

Měřínský, Zdeněk: Středověké hrádky a tvrze na jihozápadní Moravě (Jihlavsko a Telečsko). Archaelogia historica. 1977, vol. 2, str. 37–44.

Nekuda, Vladimír - Unger, Josef: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno 1981.

Novák, David: Drobná vrchnostenská sídla a vrchnostenské dvory 13. – 17. století. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie, Studijní program – Historické vědy, Studijní obor – Archeologie, Plzeň 2017.

Plaček, Miroslav: Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry. Archaelogia historica, 2006, vol. 31, str. 249–258.

Plaček, Miroslav: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2001.

Sadílek, Jaroslav: K dějinám a stavební podobě tvrze v Prosetíně. In: Západní Morava, XXII, 2018, str. 123–137.

Sadílek, Jaroslav: Neznámá tvrz u Bohdalova (okr. Žďár nad Sázavou). In: Vlastivědný věstník moravský, LI, 1999, 2, str. 150–155.

Sadílek, Jaroslav: Žďár nad Sázavou. Historický vývoj stavebních památek a osídlení města. Olešnice na Moravě 2008.

Těsnohlídková, Kateřina – Těsnohlídek, Jakub: Archeologický výzkum v objektu tvrze a rychty v Kněževsi v roce 2013. In: Západní Morava, III, 199, str. 18–32.

Úlovec, Jiří: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl, A–M, Praha 2003.

Úlovec, Jiří:  Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 2. díl, N–Ž, Praha 2005.

Varhaník, Jiří: Středověký vesnický kostel jako refugium. In: Archaelogia historica, 24, 1999, str. 313–317.